Privacybeleid

Toepassingsgebied

 

U bezoekt een website van Stoffenmandemie, Tempelstraat 25 8900 Ieper ingeschreven onder nr 0546803648 op naam van Mieke Clauwaert, Lombaardstraat 55 1a 8900 Ieper, hierna genoemd Mandemie.


Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.


Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Mandemie verzameld en gebruikt worden.


Mandemie verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Hieronder vertellen we kort wat dit voor u inhoudt.

 

Mandemie kan uw persoonsgegevens verzamelen

 

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's.


U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.


We verzamelen informatie over u wanneer u ons belt of wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt. We ontvangen daarnaast informatie over u van andere bronnen, wanneer u bijvoorbeeld een contactformulier van een handelspartner van Mandemie invult en daarop aanduidt dat u informatie van partners wenst te ontvangen.

 

Mandemie gebruikt uw persoonsgegevens

 

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ...) of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. om u nieuwsbrieven te versturen, om u de gevraagde informatie te verstrekken ...). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) van u zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen uw informatie delen:

 

Uw rechten

 

Bent u gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan hebt u het recht om: (a) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens; (b) uw persoonsgegevens te laten verbeteren; (c) uw persoonsgegevens te laten overdragen; (d) de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; (f) uw persoonsgegevens te laten wissen; (g) uw persoonsgegevens te laten annuleren; en (h) als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

 

Mandemie bewaart uw gegevens

 

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u.


Als uw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we uw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven en u kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we u die mogelijkheid bieden.


Zolang we uw persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

 

Links naar externe websites en sociale media

 

De website van Mandemie kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Mandemie wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden u aan om op elke website die u bezoekt het privacybeleid te lezen.

 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google, Inc. ('Google') wordt aangeboden. Google Analytics gebruikt niet-operationele cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (onder meer uw IP-adres) wordt naar Google gestuurd en vervolgens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op verzoek van Mandemie zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website gebruikt wordt, om verslagen op te stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie eveneens doorgeven aan derden wanneer dat bij wet vereist is of wanneer die derden de informatie verwerken uit naam van Google.


Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bewaart. De IP-anonimisering is op deze website ingeschakeld. Dit betekent dat uw IP-adres wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort.


U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in uw browser. Merk op dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.


Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Googlegegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden uiteengezet.


U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige browser: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Contact

 

Hebt u vragen over deze website of over hoe we uw recht op privacy naleven? Neem dan contact met ons op via post op Mandemie, Mieke Clauwaert Lombaardstraat 55 1a 8900 Ieper of via email mandemie@gmail.com.


Als u geen afdoend antwoord van ons ontvangt, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten. Klik op de volgende link voor hun contactgegevens: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm